Vieren

Vieren is stilstaan.

De school die een gemeenschap wil zijn heeft gedurende een schooljaar heel veel te vieren. De opening van het nieuwe jaar, de examenuitslag en de bevorderingen aan het einde van het schooljaar. Ook jubilea van docenten en het zoveel jarig bestaan van de school worden gevierd.

Maar daarnaast zijn er nog tal van andere gelegenheden in het schooljaar die gevierd mogen worden. Dit zijn bij uitstek de momenten waarop de school voor de uitdaging staat haar identiteit vorm te geven. In het bijzonder onderwijs zijn dit natuurlijk de grote christelijke feestdagen zoals Kerst, Pasen, Pinksteren en de daaraan gekoppelde voorbereidingstijden zoals de advent en de vastentijd. Vieren in het voortgezet onderwijs).

(Het is een heilige opdracht aan de gelovigen om samen te komen en te feesten.)

Uiteraard grijpen diverse scholen ook de feestdagen rondom bijvoorbeeld Sinterklaas en Sint-Maarten aan om uiting te geven aan hun gevoel van verbondenheid. Door middel van verhalen, gebeden, gezangen, stilte en symbolen kan elk lid van de schoolgemeenschap die verbondenheid ervaren.

Op basisscholen krijgen daarnaast de vredesweek, de dag van de mensenrechten (10 december) en - op de verjaardag van een leerling - de naamfeestdag aandacht en wordt - eventueel - de naam van de leerling uitgelegd en verklaard.

In onze maatschappij is er daarnaast steeds meer aandacht voor feesten van andere religies: het jodendom (Pesach), de islam (Ramadan en het Suikerfeest) en het hindoeïsme (Divaliviering - feest van het licht). www.aob.nl/default.aspx?id=95&article=47054 : CD-rom Feestdagen en vieringen.

Op een rk of pc school zal vaak gekozen worden voor een vorm van liturgie. Een bijzondere plaats om deze vieringen te organiseren is natuurlijk de kerk.

In het kader van de culturele ontwikkeling van leerlingen is het belangrijk dat ook aan de achtergrond van de feesten aandacht wordt besteed. De lessen ter voorbereiding op feestdagen kunnen dan ook in het teken staan van de religieuze, culturele en historische achtergrond.