Ouders

´Ouders en kinderen waren nog nooit zo tevreden over elkaar´, zei directeur Lucille Barbosa van de NKO (inmiddels overgegaan in de LO-raad) in juni 2010. Onderzoek laat inderdaad zien dat ouders meer dan vroeger betrokken zijn bij (de ontwikkeling van) hun kind(eren), ook op school. Voor het voortgezet onderwijs geldt dat iets minder. De betrokkenheid bij de groep of de school als geheel is echter minder groot. Een klein deel van de ouders laat, omdat beide ouders fulltime werken, een deel van hun opvoedingsverantwoordelijkheid over aan opvang en school. Voor alle ouders geldt dat ze hoge verwachtingen hebben van hun kinderen en in het verlengde daarvan van de school. Omdat ze het beste voor hun kind willen met het oog op zijn toekomst en persoonlijk geluk. De verschillen tussen ouders nemen toe.

Ouders en school hebben een gemeenschappelijk belang. Daarom zijn ouders steeds vaker onmisbaar voor scholen, niet alleen als het gaat om de continuïteit van de school, maar ook met het oog op het realiseren van goed onderwijs. Omdat ouders de belangrijkste zijn en hun kind het beste kennen, zijn zij voor school in toenemende mate een belangrijke informatiebron en samenwerkingspartner.

De aandacht voor ouderbetrokkenheid neemt dan ook toe. In publicaties van KPC Groep worden steeds drie lijnen onderscheiden als het gaat om de relatie ouders en school. De eerste is de betrokkenheid van ouders bij hun kind als leerling. De tweede is de betrokkenheid van ouders bij de groep, de klas of de school van hun kind. En de derde lijn is de betrokkenheid van de school bij het gezin van het kind. Dat laatste wordt dus vaak vergeten. In de drie lijnen worden vier niveaus onderscheiden: meeleven, meehelpen, meedenken en meebeslissen. Dat leidt tot een 12-cellenschema van wederzijdse betrokkenheid van school en ouders. De 12e cel blijft open. Meebeslissen van de school is daar niet aan de orde. Dat behoort tot de eindverantwoordelijkheid van de ouders. Andersom bepaalt de school voor het meebeslissen van de ouders (de cellen 4 en 8) ook de grenzen. Voor het onderwijs, de begeleiding en de opvoeding op school is de school immers eindverantwoordelijk. Als er op een van die fronten iets fout gaat, wordt de school er immers op aangesproken.