Keuze voor onderwijs

Waarom kiezen mensen ervoor om in het onderwijs te gaan werken? De interviews op deze site laten nogal wat overeenkomsten zien.

´Als je geen idealen hebt, heb je in het onderwijs niets te zoeken´, zei Sijbolt Noorda, van 2006 tot 2012 voorzitter van de koepel van Nederlandse universiteiten. Idealisme is voor veel mensen een belangrijke reden om in het onderwijs te gaan werken. Het ideaal is dat je bij wilt dragen aan de ontwikkeling van kinderen en daarmee aan de samenleving als geheel. Zonder school zou die samenleving zich nauwelijks kunnen ontwikkelen. School is een van de belangrijkste fundamenten voor het functioneren van een samenleving en het beroep van docent daarom een van de belangrijkste beroepen.

Soms wordt in plaats van idealisme ook wel het woord roeping gebruikt. Als je in het onderwijs werkt, wordt er meer van je verwacht dan dat je louter je vak goed beheerst en didactisch onderlegd bent. Je bent niet bezig om een afgerond product te maken of alleen een dienst te verlenen, maar je levert een belangrijke bijdrage aan een optimale ontwikkeling en de persoonsvorming van kinderen. ´Om eruit te halen wat erin zit´, wordt wel gezegd, op alle vlakken: om kinderen voor te bereiden op deelname aan de samenleving met het oog op het leren en later uitoefenen van een beroep en om een volwaardig burger te worden die kan functioneren in de samenleving. Maar bovenal om uit te groeien tot een uniek persoon die zelf keuzes kan maken. Voor veel mensen in het katholiek en protestants-christelijk onderwijs is dat laatste een belangrijke drijfveer: bij kunnen dragen aan de persoonsvorming van kinderen en daarmee aan een betere samenleving.

Voor anderen die in het onderwijs werken geldt daarnaast dat ze in hun omgeving voorbeelden hebben gezien die inspireerden om in het onderwijs te gaan werken, van familie of van eigen docenten. Deze voorbeelden laten zien hoe bevredigend werken in het onderwijs kan zijn en hoe je als docent het verschil kunt maken als het om de ontwikkeling van kinderen gaat. We weten dat leerresultaten van kinderen vooral beïnvloed worden door de manier waarop de school en de leerkracht omgaan met de didactiek en hoe de relatie tussen leerling en leerkracht is: de pedagogische relatie is doorslaggevend voor de leerresultaten.

Los van idealisme, roeping of inspiratie is het onderwijs een boeiende en aantrekkelijke sector om in te werken. Het is een werkterrein dat voortdurend verandert en dus vraagt om creatieve en ondernemende mensen. Onderwijs staat in het centrum van de belangstelling. In het onderwijs wordt het leren van de docent en de organisatie steeds belangrijker gevonden. Onderwijs spreekt tot de verbeelding.