Stiltecentrum

Veel scholen hebben er - in tegenstelling tot veel stations, bedrijven en luchthavens - nog geen aparte plaats voor ingericht. Maar de behoefte aan een vaste plaats in de school, waar leerlingen en leraren even tot rust kunnen komen, even afstand kunnen nemen van de waan van de dag, neemt de laatste tijd sterk toe.

Voor scholen die werk willen maken van hun identiteit, is het creëren van een plek in school, waar het stil is en waar iedereen rust en bezinning kan vinden, een prima middel. Iedereen kan er op een zelfgekozen moment gebruik van maken. Leerlingen zoeken in toenemende mate een veilige plek in de chaos van onze samenleving. Vaak zijn de levensvragen van de leerlingen en hun zoektocht naar hun eigen identiteit alleen bespreekbaar met een vertrouwenspersoon in een rustige, inspirerende omgeving. Ook daarin kan een stiltecentrum een rol spelen. In al deze omstandigheden is de rol van thuis minder geworden en die van de school (en vrienden) groter. Vreugde en verdriet worden in toenemende mate gedeeld binnen de schoolgemeenschap. Bij aangrijpende gebeurtenissen in een schoolgemeenschap, zoals het overlijden van een leerling, richten docenten en leerlingen vaak een aparte gedenkhoek in, met bloemen, foto’s, kaarsen, gedichten, teksten en tekeningen. “Je moet ergens heen met je verdriet.” Ook hiervoor is het stiltecentrum functioneel.

Afhankelijk van de identiteit van de school kan het stiltecentrum een bepaalde signatuur krijgen. Die kan zich uiten in een kruisbeeld, kaarsen. Maar ook een gedachtenisboek of de mogelijkheid om mandala’s in te kleuren (cirkelvormige figuren die symbool staan voor de oneindigheid van het leven) kunnen helpen bij bezinning. Uiteraard is het stiltecentrum ook een plek om te bidden. Leerlingen hebben een eigen plek nodig: een stiltecentrum geeft ze vertrouwen en een gevoel van veiligheid. Het is een plek waar ze even naar toe kunnen gaan om aan iemand te denken, alleen te zijn en hun gevoelens (op papier of naar een docent of medeleerling) te uiten.

Sommige scholen beschikken vanuit hun traditie nog over een kapel of sacristie. Dit zijn bij uitstek ruimtes om ontmoetingen en bezinningsbijeenkomsten te houden. Verreweg de meeste scholen zullen inventief moeten zijn: te denken valt aan een klaslokaal, een rustige hoek, een gedeelte van de schooltuin, een boom, een monument.

Uiteraard kunnen vanuit het stiltecentrum ook (bijvoorbeeld door het schoolpastoraat of de identiteitscommissie) identiteitgerelateerde activiteiten worden opgezet: het stiltecentrum als epicentrum voor de schoolidentiteit. via AOb/Bonaventura en AOb/CVHO: webquests voor het leergebied Kunst en Cultuur (onderbouw VO) onder ´Dromen´ en/of 'Wat steekt hier achter?' Voorbeelden van stiltecentra zijn te vinden op:
Teylingen College, locatie Duinzigt, Oegstgeest
Oosterlicht College, locatie Nieuwegein