Inspiratietoolkit

Deze website is allereerst bedoeld om beginnende docenten in het rk en pc onderwijs wegwijs te maken in het gedachtegoed van rk en pc scholen en hen te inspireren om ook zelf inhoud te geven aan de vormgeving van dit onderwijs. De kern wordt gevormd door 8 interviews met jonge docenten, twee experts en een bekende gelovige Nederlander. Vanuit de interviews passeren tal van onderwerpen en begrippen de revue, die van betekenis zijn in het rk en pc onderwijs. Deze informatie is ook toegankelijk vanuit een introductietekst.

Daarnaast is de website een service aan docenten, mentoren, decanen, leidinggevenden en ondersteunend personeel in het rk en pc onderwijs, om hen te inspireren in het dagelijkse werk, om hulpmiddelen te presenteren en achtergrondinformatie te bieden.

De achterliggende gedachte is dat werken in het rk en pc onderwijs anders is dan werken in het algemeen of openbaar onderwijs. De vraag is alleen: wat betekent dat dan en hoe doe je dat? De website wil vooral een praktisch instrument zijn en stimuleren tot verdieping.

De website is tot stand gekomen in opdracht van Bonaventura en CVHO, de confessionele afdelingen van de AOb. Bonaventura en CVHO hebben een robuuste traditie waar het gaat om de ontwikkeling van materialen en instrumenten die vorm kunnen geven aan de eigenheid van rk en pc onderwijs.

Colofon

Deze website is een product van Bonaventura en CVHO, de confessionele afdelingen van de AOb. De interviews zijn afgenomen door Gerrit-Jan Meulenbeld. Het camerawerk is van Klaske Kokmeijer.
Voor reacties mail:
Bonaventura:
CVHO: