Dag-, week- en maandopeningen

In het onderwijs zijn dag-, week- en maandopeningen heel gebruikelijk. Het is een manier om vorm te geven aan de gemeenschap die een school of klas vormt.

In het basisonderwijs begint de schooldag vaak met een kringgesprek. Hierin staan de persoonlijke belevenissen en belevingen van de kinderen centraal, de verjaardag van een leerling krijgt extra aandacht of een verhaal uit de bijbel of een ander inspirerend boek is uitgangspunt en thema van de dag. Soms begint de dag ook met gebed.

Elke eerste dag van de week openen veel scholen een weekthema met de gehele school. Op de eerste maandag van de maand zijn vaak ook de ouders welkom. Hierbij kan een voorganger of priester aanwezig zijn en een leidende rol vervullen. Vaak organiseren de verschillende groepen de week- of maandopening. Op rk en pc scholen voor primair onderwijs zijn Bijbelverhalen (over de schepping, vastentijd) vaak het uitgangspunt. Aan het begin en het einde van de dag staat de school stil bij alles wat de leerlingen aandragen.

De dagopening is een belangrijk moment in de overgang van huis naar school. Belangrijk is dat de leerlingen hierbij betrokken worden. Als dagopening kan van alles gebruikt worden: een foto, een sprookjesboek, Bijbelverhalen, een gedicht of gebed, een ervaring van een van de leerlingen, een krantenartikel etc. Op veel pc scholen voor voortgezet onderwijs houdt men dagopeningen naar aanleiding van de suggesties uit Oase Magazine. Hierin staan veel voorbeelden van interactieve dagopeningen. Uitgangspunten zijn Bijbelverhalen, psalmen, gedichten en gebeden.

Bij dag-, week- en maandopeningen kan de identiteit van de school, de sfeer in de klas en de thuissituatie van de leerling van invloed zijn. In de vormgeving hangt veel af van de persoon van de leraar en de gedeelde verantwoordelijkheid van het hele team om op een eigentijdse manier uiting te geven aan de levensbeschouwelijke plaats van de school in de maatschappij.

Een uitstekende gelegenheid om als school uiting te geven aan de identiteit is de opening en de afsluiting van het schooljaar.

Ook hierbij geldt dat een inspirerend managementteam en een inspirerende werkgroep - bijvoorbeeld samen met de secties godsdienst/levensbeschouwing - een bezinnend en reflectief moment kunnen creëren.