Inspirerende voorbeelden

Goed voorbeeld doet goed volgen.

Ieder volwassen lid van een schoolgemeenschap heeft een voorbeeldrol. Vandaar dat het hele team voor de leerlingen vanzelfsprekend het inspirerend voorbeeld is in taal, gedrag en houding.

De schoolleider is bij voorkeur een inspirerende persoonlijkheid. Hij raakt door zijn voorbeeld de leden van de schoolgemeenschap in het hart. Hij is een schoolleider, geen manager. Alleen wie zelf geïnspireerd is, kan anderen inspireren. Dat geldt ook voor de leraren. Zij geven het voorbeeld, keer op keer op alle niveaus.

In elke school zijn goede voorbeelden aan te wijzen die kunnen helpen de identiteit vorm te geven en zichtbaar te maken. Suggesties:
- Formeer een identiteitsgroep (zoek elkaars bezieling in gesprekken over identiteit en organiseer
  activiteiten).
- Geef ruimte en aandacht aan nieuwe initiatieven.
- Richt een identiteitsberaad in en geef mogelijkheden voor persoonlijke presentaties van de eigen
  inspiratie www.nksr.nl (rapport Aad de Jong en Sander Metaal: Inspirerende praktijken).
- Creëer een plek van stilte, bezinning in de school.
- Organiseer een rouwbegeleidingsgroep.
- Organiseer feesten en vieringen (jaaropening / afsluiting, Kerst, Pasen).
- Organiseer inspirerende ontmoetingen – nodig inspirerende sprekers uit.
- Stimuleer het bijwonen van landelijke studiedagen en identiteitscongressen (bv. Paascongres).
- Creëer netwerken van scholen en docenten die uitwisseling, reflectie, dialoog en leren
  tussen leraren en schoolleiders mogelijk maken. (www.verus.nl Onderwijsdocumentaire
  Kiezen en delen
).

Enkele voorbeelden:
- Retraites en sabbatdagen (betrek leerlingen hierbij).
- Excursies (Taizé, bedevaarten, kerkbezoek, musea religieuze kunst).
- Stimuleer een culturele voorstelling met een identiteitsgericht programma.

Advies:
Breng in kaart welke identiteitsgerelateerde activiteiten de komende jaren kunnen worden uitgevoerd. Kortom maak een meerjarenplan rond identiteit. www.cps.nl / www.kpcgroep.nl

Voorbeeldscholen:
Sint-Laurenscollege, Rotterdam
Zeldenrust-Steelantcollege, Terneuzen
Stanislascollege, Delft