Schoolvisie

Het begrip schoolvisie heeft aan belang gewonnen toen een schoolgids door het ministerie van onderwijs voor alle scholen verplicht werd gesteld. Uiteraard werd er al veel langer vanuit bepaalde visies onderwijs gegeven, maar in de schoolgidsen moest de visie van de school, de kijk op de wereld en het onderwijs, duidelijk worden gemaakt. Dat is trouwens geen exclusief Nederlands fenomeen.

Het begrip visie kan op verschillende manieren worden ingevuld, van een eenvoudige mening (“Dat is nu eenmaal mijn visie op deze kwestie”) tot een heel bijzonder inzicht (“Dat is nou eindelijk eens een politicus met visie!”). In het onderwijs wordt van die verschillende mogelijkheden graag gebruik gemaakt. Soms gaat het ´alleen´ om een bepaald wereld- of mensbeeld (een humanistische, christelijke, islamitische visie), soms om een heel nieuwe aanpak van het onderwijs.

Nederland heeft een onderwijssysteem dat uniek is in de wereld (zie ook Nederlandse onderwijsstelsel). Naast door de overheid verzorgd algemeen toegankelijk openbaar onderwijs bestaat er bijzonder onderwijs. In het bijzonder onderwijs kunnen bepaalde religieuze of pedagogische opvattingen extra accent krijgen. Binnen die opvattingen bestaan soms grote verschillen. Daarom is het van belang op de hoogte te zijn van de visie van waaruit een school werkt of wil werken. Vraag dus gerust om een visiedocument (vaak een onderdeel van de schoolgids) en vergeet niet door te vragen naar de dagelijkse praktijk. Hoeveel van de idealen is werkelijk praktijk geworden?

Een visie beschrijft uiteraard een mening (of inzicht) van een bepaald moment. Veranderende omstandigheden kunnen aanleiding zijn een visie kritisch tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen. Ook hier geldt dat communicatie over mogelijkheden en beperkingen van essentieel belang is. Een visie kan in elk geval zeker niet worden opgelegd! Een professionele leraar moet zich echter wel bewust zijn van de visie van de organisatie waarbinnen hij werkt en zich ook bewust zijn van eventuele verschillen met zijn eigen opvattingen.