Bijbelverhalen vertellen

Op veel rk en pc scholen komen verhalen uit de Bijbel aan de orde. Je kunt wel zeggen dat elke school daarin een eigen cultuur heeft. Begint de dag met een Bijbelverhaal? Is er een vast patroon voor een dagopening? Is er een vertelrooster? Is er een selectie gemaakt van te vertellen verhalen? En hoe doen we dat hier op school: Bijbelverhalen vertellen?

Als je bij Google ´Bijbelverhalen vertellen´ intoetst, krijg je een enorm aantal ´hits´ met een zeer diverse inhoud. Zo is er een zeer gedegen tekst via www.kuleuven.be/thomas/page/ waarin diverse benaderingen op een overzichtelijke manier worden aangestipt en uitgewerkt. Ook tref je een aanbod voor workshops aan en diverse (kerkelijke) gezindten geven tips, tot compleet uitgewerkte voorbeelden toe.

Bijbelverhalen vertellen heeft alles te maken met je eigen visie op de Bijbel. Het maakt nogal verschil of je de Bijbel als het Woord van God beschouwt dat een historisch overzicht geeft van Zijn werk in de geschiedenis, of de Bijbel ziet als een verzameling geschriften van mensen op zoek naar zingeving… En, minstens zo belangrijk, voor welk publiek moet je het verhaal vertellen? In een kleuterklas vertel je anders dan in groep acht…. Ook bij de keuze van geschikte verhalen speelt het publiek een belangrijke rol.

Het gaat erom dat je je bewust bent van je bijzondere positie als leraar op een bijzondere school. En het gaat erom dat je op de hoogte bent van de mogelijkheden en beperkingen. Je bent aangesteld om een bijdrage te leveren aan de opvoeding van kinderen/jongeren. Die hebben allemaal een achtergrond. Dat kan een kerkelijke, religieuze of niet-religieuze achtergrond zijn. Welke voorkennis heeft je publiek? Wat verwachten ouders, en ook collega’s, directie en bestuur, van een leraar op deze school? Waar sta je zelf in de christelijke traditie?

Kortom, het is niet verstandig om ´zomaar´ een Bijbelverhaal te vertellen. Wie Bijbelverhalen vertelt, moet zich goed voorbereiden op dit belangrijke deel van zijn taak. Misschien kunnen de volgende websites je daarbij helpen: