Cok Bakker

Diversiteit is de kracht van de christelijke traditie

Cok Bakker (1963) is theoloog en onderwijskundige en bijzonder hoogleraar levensbeschouwelijke vorming aan de Universiteit Utrecht.

"Hét katholiek of christelijk onderwijs bestaat niet. Er is een enorme diversiteit , ook binnen scholen zelf. Dat is een mooi aanknopingspunt voor een gesprek."
Tekening van Peter van Dorst